ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน

สถิติผู้เข้าใช้งาน 19311 คน
[วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ]
 

รหัสนักศึกษา :
  เช่น 4521030047
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26/04/2561 ???? 09:56:11 am
หมายเหตุ : ตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้ติดต่อ งานทะเบียน
โทรศัพท์ 045-611-879
อีเมล์

 
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ระบบตรวจสอบผลการเรียน เวอร์ชั่น 1.660 พัฒนาโดย ลานนาโซลูชั่น
สำหรับเจ้าหน้าที่