โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 125 ครั้ง
 ประกาศ : 12 กรกฏาคม 2561 20:54:27       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 11-12 กรกรฎาคม 2561