คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip เข้าสู่ระบบSkip เว็บไซต์น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ

ครูบ้านนอก ดอท คอม
ครูไทย
ครูพันธุ์ใหม่
สพฐ.
สอศ.
สกอ.
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา

sipotec lms

ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (2103-2011)บทคัดย่อ
 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 (2103-2103)บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม (2103-2009)บทคัดย่อ
 วัสดุช่างอุตสาหกรรม (2100-1002)บทคัดย่อ
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001-0008)บทคัดย่อ
 โลหะวิทยาเบื้องต้น (2103-2103) บทคัดย่อ
 คลังแบบทดสอบ สาขางานโลหะการ ระดับ ปวช.บทคัดย่อ
 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007)บทคัดย่อ
 โลหะวิทยาเบื้องต้น (2103-2103)บทคัดย่อ
 งานทดสอบวัสดุ (2103-2121)บทคัดย่อ
 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100-1001)บทคัดย่อ
 งานเชื่อมโลหะ 3 (2103-2108)บทคัดย่อ
 งานเชื่อมไฟฟ้า 2 (2103-2002)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 งานเชื่อมโลหะ 1 (2103-2104)บทคัดย่อ
 งานฝึกฝีมือ (2100–1003)บทคัดย่อ
 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100-1005)บทคัดย่อ
 สื่อการเรียนรู้ เทคนิคการเชื่อมขั้นพื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0107)บทคัดย่อ
 เขียนแบบเทคนิคโลหะ (3103-2002)บทคัดย่อ
 การตรวจสอบงานเชื่อม (3103-2009)บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีงานเชื่อม 1 (3103-2001)บทคัดย่อ
 วัสดุและโลหะวิทยา (3103-2007)บทคัดย่อ
 วัสดุประสานงานเชื่อม (3103-2005)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (3000-0101)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 
 กลุ่มบริษัท ยูโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบทคัดย่อ
 กลุ่มบริษัท เอเชียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บทคัดย่อ
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
 โครงงานคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การพัฒนาเว็บไซต์บทคัดย่อ
ปริญญาตรี 
 คอมพิวเตอร์ (Computer)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
Skip แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

วิกิพีเดีย
ห้องสมุด สสวท
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
SCIMATH
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
วิชาการ ดอท คอม
การจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาผ่านเครือข่าย Internet
บทเรียนออนไลน์ สอศ.
บทเรียนออนไลน์ สมาคมครูช่างเชื่อม
สถานี ETV
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


Website counter