Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

030261

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center  ออกบริการชุมชนฟรี!!! ณ อบต.รุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง ระหว่างวันที่ 3-18 มีนาคม 2561บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และตัดผมเสริมสวยฟรี โดยช่างฝีมือดีจาก วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

 

คลิกที่นี้เพื่อดูภาพทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.