Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จดหมายข่าวโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 1
แสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณะครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 12
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการณ์และการเขียนแผนธุรกิจ) เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 16
จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 22
จบแล้วมีงานทำ เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 40
จดหมายข่าว เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 145
จดหมายข่าว เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 131
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 235
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 239
ประกาศรับสมัครครูพิเศษภาษาอังกฤษ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 195

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.