Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 180
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 214
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 159
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 171
พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ รัชกาลที่ 10 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 137
โครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินงานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 149
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 " ศรีสะเกษเกมส์" เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 159
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 229
โครงการอบรม PLC STEM และการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 192
โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดสู่สถานศึกษาสีขาว เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 176

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.