Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ SME เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 249
โครงการอบรมขียนแผนธุรกิจ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 250
โครงการถวายเทียนพรรษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 250
โครงการกีฬาสีภายใน (SIPOTEC GAME 2016) เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 297
โครงการวันลอยกระทง เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 261
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 257
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 259
โครงการไหว้ครูและบวงศรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 245
โครงการประกวดวงดนตรี โฟล์คซอง เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 309
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิทยาศาตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 270

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.