Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 330
เลือกตั้งนายก อวท.ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 303
ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 207
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 246
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 216
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 248
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 235
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 257
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 205
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 220

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.