Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 279
โครงการวันวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 272
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ SME เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 270
โครงการอบรมขียนแผนธุรกิจ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 275
โครงการถวายเทียนพรรษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 274
โครงการกีฬาสีภายใน (SIPOTEC GAME 2016) เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 324
โครงการวันลอยกระทง เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 281
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 276
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 278
โครงการไหว้ครูและบวงศรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 265

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.