Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 421
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 405
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 372
โครงการวันวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 378
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ SME เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 368
โครงการอบรมขียนแผนธุรกิจ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 390
โครงการถวายเทียนพรรษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 382
โครงการกีฬาสีภายใน (SIPOTEC GAME 2016) เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 461
โครงการวันลอยกระทง เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 384
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 389

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.