Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการวันวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 339
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ SME เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 336
โครงการอบรมขียนแผนธุรกิจ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 348
โครงการถวายเทียนพรรษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 341
โครงการกีฬาสีภายใน (SIPOTEC GAME 2016) เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 400
โครงการวันลอยกระทง เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 347
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 340
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 332
โครงการไหว้ครูและบวงศรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 348
โครงการประกวดวงดนตรี โฟล์คซอง เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 433

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.