Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิทยาศาตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 397
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 421
กิจกรรมชมรมดนตรี เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 373
กิจกรรมชาแลนจ์ เดย์ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 379
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 376
โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 378
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 59 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 409

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.