Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษจัดอบรมอาชีพ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 6
พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 6
โครงการลูกเสือรณรงค์ต้านการทุจริตช่อสะอาด ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 6
กิจกรรมจิตอาสาแก้ไขปัญหารถแต่ง ท่อไอเสียที่ส่งเสียงดังโดย เปลี่ยนท่อไอเสีย ใส่ป้ายทะเบียนรถ ใส่กระจก จำนวนหลายร้อยคัน ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองศรีสะเกษ เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 10
ประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 9
พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 10
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 7
โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ การจัดทำแผนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการจัดทำสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 9
โครงการอบรมให้ความรู้โทษสารเสพติดและตรวจสารเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 8
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นำคณะครู จนท. นร.นศ. ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ บริษัท ศรีสะเกษ กิจเจริญไทยจำกัด เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 13

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.