Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

โครงการไหว้ครูและบวงศรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

013

นายพัสกร  คำเพราะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ดำเนินการจัดโครงการไหว้ครูและบวงศรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.