Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

กิจกรรมเดินทางไกล - เข้าค่ายลูกเสือ

610126

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือพยัคฆ์ราษี วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการราษีไศล เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้นำทักษะทางด้านลูกเสือมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

 

คลิกที่นี้เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.