Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

1

 

             วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าศรีมิ่งเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.