Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการณ์และการเขียนแผนธุรกิจ)

66368068 2319102171530555 6230164926900469760 n 1

 

         วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการณ์และการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ

 

คลิกที่นี้เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.