โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการณ์และการเขียนแผนธุรกิจ)

66368068 2319102171530555 6230164926900469760 n 1

 

         วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการณ์และการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ

 

คลิกที่นี้เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด