Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา

67273229 2344322275675211 2350889236099497984 n

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษจัดโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าศรีมิ่งเมือง

 

คลิกที่นี้เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.