Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โครงการลูกเสือขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยช่อสะอาด ประจำปีการศึกษา 2562

S 2154550

 

           วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ได้จัดโครงการโครงการลูกเสือขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยช่อสะอาด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน

 

คลิกที่นี้เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.