Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ การจัดทำแผนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการจัดทำสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562

68883035 2409776949129743 3592415323317338112 n

 

         วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ การจัดทำแผนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการจัดทำสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562

 

คลิกที่นี้เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.