Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเดินทางไกล - เข้าค่ายลูกเสือ เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 362
รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 342
งานวันครู ประจำปี 2561 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 348
เข้าร่วมโชว์ผลงาน “เทรนเนอร์จักรยานผลิตไฟฟ้า” โดยทีมสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ในโครงการอาชีวะโชว์พราว R-CHEVA SHOWPOE PROJECT เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 322
กิจกรรมปีใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 329
บริการวิชาชีพระยะสั้น เสริมสวยและตัดผมชาย เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 420
โครงการอบรมการจัดแผนการเรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 2560 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 325
โครงการสอนทำดอกไม้จันทร์ 2560 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 315
โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 2560 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 292
โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง 2560 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 259

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.