Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 261
กิจกรรมชมรมดนตรี เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 245
กิจกรรมชาแลนจ์ เดย์ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 269
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 265
โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 274
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 59 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 291

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.