วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

ข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ข่าวสารฝ่ายบริหารทรัพยากรข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารอบรั้วสารพัดช่างศรีสะเกษ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565​

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้

Read More
ข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารอบรั้วสารพัดช่างศรีสะเกษ

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเลือกตั้งนายก

Read More
ข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More