วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

นายจำเนียร ชุลวงศ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
พ.ศ. ...........................

นายลิขิต พลเหลา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
พ.ศ. ...........................

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
พ.ศ. ...........................

นายพัสกร คำเพราะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
พ.ศ. ...........................

นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
พ.ศ. ...........................

นายสุระภี ผกาพันธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
พ.ศ.2565 - 2566

นายมนตรี สุริยพันตรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน