วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

บุคลากรแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ​

บุคลากรแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายพะเยาว์ สุขจิตต์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

(หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นายยศกร บุญยัง
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)