วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอรุณพงษ์ คำศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

(หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน)

นายกัมปนาท สิมมา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน