วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้า​

บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายนิพนธ์ พระสว่าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

(หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า)

นายธวัชชัย หาญบาง
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
นายเนติพงษ์ มีภูคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสุวัช ศรปราบ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน