วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายตะวันรุ่ง รัตนอุไร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน)