วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ปีการศึกษา 2565
ผู้บริหาร จำนวน 3 คน
ครู จำนวน 21 คน
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 35 คน