วันอังคาร, กันยายน 26, 2023
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE
รอบรั้วสารพัดช่างศรีสะเกษ

โครงการบันทึกลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”

โครงการบันทึกลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ"